Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) privredno društvo ALTHEA NATIVE DOO Petrovaradin, potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.kozmetikaalthea.rs

OBAVEŠTAVA

  • da se prodaja robe putem internet sajta kozmetikaalthea.rs vrši u okviru registrovane delatnosti privrednog društva ALTHEA NATIVE DOO Petrovaradin, Božidara Adžije bb, matični broj: 21109401, PIB: 108538788, Tel.: 066 123 333, www.kozmetikaalthea.rs
  • da se osnovna obeležja proizvoda mogu naći na sajtu kozmetikaalthea.rs
  • da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice kozmetikaalthea.rs smatra prodajom na daljinu.
  • da proizvodi koji se prodaju putem internet sajta kozmetikaalthea.rs poseduju svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste proizvoda u skladu sa njihovom namenom koja je definisana u Deklaraciji;
  • da se saobraznost proizvoda ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni proizvoda kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;
  • da je prodajna cena proizvoda naznačena uz svaki artikal;
  • kupljene proizvode isporučujemo u roku od 2 radna dana putem kurirske službe, na način kako je to definisano u Uslovima isporuke;