Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj  066 123 333 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, adresa i telefon) na adresu info@kozmetikaalthea.rs i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučeni prozvod ne odgovara naručenom molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj 066 123 333, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime,adresa i telefon) na adresu info@kozmetikaalthea.rs i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim, odgovorćemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.

Zvaničan Pravilnikom o reklamaciji potrošača za proizvode kupljene putem internet prodavnice možete pronaći ovde.

Reklamacioni list možete preuzeti ovde.

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da nas pozovete na broj telefona 066 123 333 ili pošaljete e-mail na adresu info@kozmetikaalthea.rs

U slučaju vraćanja proizvoda koji je prethodno plaćen kuriru, pouzećem, troškove vraćanja proizvoda padaju na teret kupca.

NAPOMENA: Potvrdom porudžbine, klikom na dugme POTVRDI, saglasni ste sa uslovima reklamacije.

Ukoliko imate bilo kakve primedbe, žalbe, prigovore ili slično možete nam se uvek obratiti putem telefona 066 123 333 ili pisati na email adresu: info@kozmetikaalthea.rs

ZAMENA PROIZVODA

Procedura zamene proizvoda

Ukoliko ste nakon prijema proizvoda ustanovili da želite da ga zamenite za drugi proizvod iste ili veće cenovne kategorije, molimo Vas da nas kontaktirate pozivanjem broja telefona 066 123 333 ili nam pošaljite email na adresu: info@kozmetikaalthea.rs

Nakon toga, dobijate instrukcije putem telefona ili na Vašu email adresu gde će Vam biti objašnjen čitav proces zamene za drugi proizvod.

Poručeni proizvod nije moguće menjati ukoliko je korišćen, odnosno prilikom povraćaja proizvoda obavezno je vratiti ga u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalnom neoštećenom pakavanju.

U slučaju da potrošač ne želi da zadrži poručeni proizvod, ima pravo na odustanak od ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetni proizvod, u roku od 14 dana na način kako je to definisano u delu Pravo na odustajanje.

Rok zamene proizvoda

Rok za zamenu proizvoda je 14 dana od trenutka podnošenja zahteva od strane kupca, a nakon prijema proizvoda.

Troškovi zamene proizvoda

Troškove zamene proizvoda i povrata novca snosi kupac, osim u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan proizvod.

PRAVO NA ODUSTAJANJE

Procedura za povrat proizvoda

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne moše vratiti.

Prilikom povraćaja proizvoda obavezno ga vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalnom neoštećenom pakovanju.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema neoštećenog proizvoda.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Obrazac o odustanku od ugovora možete preuzeti ovde.

Ugovor o prodaji na daljinu možete preuzeti ovde.